معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان رضوی گفت: طرح ایجاد روستای پاک برای نخستین بار در کشور با آغاز پاکسازی ۱۰۰ روستای این استان از هفت معضل اجتماعی به اجرا درآمد.

به گزارش اعتدال و امید، سید جواد حسینی  در نشست اعضای کارگروه ستاد برنامه ریزی برای اجرای طرح روستای پاک در استان افزود: این طرح به صورت ابتکاری در خراسان رضوی با هدف توانمندسازی روستاها و کاهش معضلات اجتماعی تدوین و به اجرا درآمده است.
وی اظهار کرد: در مرحله نخست این طرح ۱۰۰ روستا در خراسان رضوی با همکاری بخشداران و فرمانداران، از هفت معضل اجتماعی نظیر اعتیاد، بیسوادی، نخواندن کتاب، طلاق، بیکاری، نبود مشارکت های اجتماعی و عدم پوشش بیمه ای، پاک می شوند.
وی گفت: از یک میلیون و ۷۳۳ هزار نفر جمعیت روستایی خراسان رضوی، ۱۳۳ هزار و ۲۸۸ نفر معادل ۲۵٫۵ درصد زیر پوشش بیمه روستایی، عشایری هستند که این تعداد باید به ۴۰ درصد برسد.
حسینی افزود: در طرح روستای پاک پوشش بیمه روستایی، عشایری در ۱۰۰ روستای در نظر گرفته شده باید به ۱۰۰ درصد برسد.
وی اظهار کرد: برای کاهش طلاق در ۱۰۰ روستای در نظر گرفته شده نیز باید فردی به عنوان تسهیل گر یا بهورز به این روستاها اعزام شود.
وی با بیان اینکه خراسان رضوی با برخورداری از ۷۲ مرکز یادگیری محلی برای ریشه کردن کردن بیسوادی در روستاها رتبه نخست کشور را دارد، گفت: در ۱۰۰ روستای در نظر گرفته شده برای طرح روستای پاک دست کم ۵۰ مرکز یادگیری محلی باید ایجاد شود.
حسینی افزود: هم اکنون ۶۵ روستا در خراسان رضوی عاری از اعتیاد هستند و طرحهای موفقی که تاکنون برای کاهش اعتیاد در روستاها اجرا شده باید در روستاهای در نظر گرفته شده نیز اجرا شود.
وی با بیان اینکه ساختارسازی های اقتصادی در روستاها نیازمند بازنگری است، اظهار کرد: برای کاهش بیکاری باید از فضاهای بلا استفاده اماکن دولتی یا غیردولتی، برای ایجاد کارگاه های اقتصادی ویژه مشاغل خرد و ایجاد تولید بهره گرفت.
وی گفت: برای تحقق پاکسازی ۱۰۰ روستا از هفت معضل اجتماعی باید برنامه عملیاتی تدوین شود و مدیران مناطق، بخشداران و فرمانداران نیز در جریان این برنامه قرار گیرند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان رضوی افزود: در این راستا باید از تمام ظرفیتهای مربوط به تشکلهای غیردولتی و دولتی بهره گرفت.
وی اظهار کرد: هر یک از مدیران عضو کارگروه ستاد اجرایی طرح روستای پاک باید این طرح را به وزارت متبوع خود ارسال کنند تا بتوان کار تبلیغی و الگوسازی برای سایر استانها انجام داد.
وی گفت: نظارت بر فعالیتهای مرتبط با طرح روستای پاک بر عهده دستگاه های اجرایی عضو این کارگروه است اما در کنار آن باید یک تشکل غیردولتی قوی به عنوان ناظر بر عملکرد دستگاه ها تشکیل شود.