رئیس سازمان انرژی اتمی گقت: خوشبختانه مدرسه انرژی اتمی بزرگان زیادی را تحویل جامعه داده است.

مدرسه انرژی اتمی بزرگان زیادی را به جامعه تحویل داده استبه گزارش اعتدال و امید ؛علی اکبر صالحی ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح دبیرستان انرژی اتمی مشهد اظهار کرد: یکی از عناصر مهم در پیشرفت کشور توجه به استانداردها بوده و ما اکنون در موقعیتی هستیم که می خواهیم هم آموزش استاندارد وهم  استاندارد آموزشی را ارائه دهیم .

وی افزود: دولت هر بنایی را که می سازد باید بهترین باشد تا با گذشت زمان فرسوده نشود و صرفه جویی در این حوزه معنایی ندارد.

رئیس سازمان انرژی اتمی کشور با اشاره به راه اندازی مدرسه انرژی اتمی در تهران گفت: این مدرسه در تهران بیش از ۲۰  سال است که خوش درخشیده و جز بهترین مدارس کشور بود است .

اگر شاخص هایی که در کنکور داشتند را بسنجیم قابل قیاس با هیچ مدرسه ای نبوده و به اندازه تمام مدارس کشور مدال داشته است.

صالحی تاکید کرد: این مدرسه در ۲۰ سال گذشته بزرگان زیادی را به عرصه علم و فناوری و صنعت کشور تحویل داده است.

دبیرستان انرژی اتمی دوره اول و دوم مشهد در زمینی به وسعت ۲هزار و ۴۰۰ متر مربع و با زیر بنای ۴هزار و ۵۹۵ متر مربع احداث شده است.