استاندار خراسان رضوی بر اهمیت همکاری شوراها و مدیران اجرایی با هدف ارتقا رضایتمندی مردم و رفع مشکلات آنها تاکید کرد.

اهمیت ارتقا رضایتمندی مردم با همکاری شوراها و مدیران اجراییبه گزارش اعتدال و امید ؛ علیرضا رشیدیان امروز در گردهمایی شوراهای اسلامی شهر و روستا در مشهد گفت: این موضوع که زنان و مردان شورایی با درک درست از معضلات و مشکلات جامعه هدف بتوانند با دستگاه های مختلف در حوزه مسئولیت شان تعامل و ارتباط مناسب داشته باشد، ضرورتی اساسی است.

وی افزود: یکی از ضرورت های و ارکان اساسی نظام مردم سالاری دینی شوراها است که از دولت هفتم کلید خورد وتا امروز که دوره پنجم شوراهاست هم منشا خیر و برکات خوبی بوده و با وجود نقاط ضعف و قوت، تجارب خوبی هم کسب شده است.

استاندار خراسان رضوی افزود: شوراها با بیش از ۱۶۰ هزار عضو بزرگترین شبکه منتخب مردمی در سطح کشور است که می توانند در حل بسیاری از معضلات و مشکلات اجرایی شهر و روستا کمک و ایفای نقش کنند.

رشیدیان گفت: این ظرفیت ایجاد شده در قالب شوراها می تواند نقش مهمی در ارتقا زندگی مردم ایفا کند و باید در این حوزه تلاش های گسترده تری صورت گیرد.

وی افزود: باید در مسئولیت اجرایی به موضوع شاخص رضایتمندی و کسب رضایت مردم توجه ویژه ای شود و بدانیم اگر کسی در نظام اسلامی به مساله خدمت به مردم اعتقاد نداشته باشند وبه آن افتخار نکند ،جایی در این نظام ندارد.