جلسه شورای اداری توسعه و برگزیدگان و افتتاح پروژه های اقتصادی و زیربنایی با حضور رئیس جمهور- خراسان رضوی امروز در مشهد برگزار شدجلسه شورای اداری و افتتاح پروژه های اقتصادی و زیربنایی خراسان رضوی با حضور رئیس جمهور برگزار شد.

به گزارش اعتدال و امید، جلسه شورای اداری توسعه و برگزیدگان و افتتاح پروژه های اقتصادی و زیربنایی خراسان رضوی صبح امروز دوشنبه ۱۷ اردیبهشت با حضور رئیس جمهور و مسولان مربوطه در مشهد برگزار شد.