معاون دادستان خراسان رضوی گفت: کودک تا تامین مصلحتش به‌خانواده بر گردانده نمی‌شود، مگر اینکه مطمئن شویم که محیط خانواده برای او محیطی امن است.

آخرین جزئیات از وضعیت عروس ۹ ساله / کودک تا تامین مصلحت به‌خانواده برگردانده نمی‌شودبه گزارش اعتدال و امید ؛ نیره عابدین‌زاده معاون دادستان خراسان رضوی گفت: سه‌شنبه گذشته از ازدواج کودکی ۹ ساله با فردی بزرگسال مطلع شدیم و، چون ازدواج غیرقانونی بود، منتفی شد و در این مورد همه جنبه‌های شرعی و قانونی آن از سوی دستگاه قضا مورد توجه قرار گرفت.

وی درخصوص آخرین وضعیت افزود:کودک تا تامین مصلحتش به‌ خانواده برگردانده نمی‌شود مگر اینکه مطمئن شویم که محیط خانواده برای او محیطی امن بوده، با رعایت مصلحت و حقوقش برخورد می‌شود و اکنون در تلاش هستیم تا اقدامات زمینه‌ساز برگشت این کودک به‌ جامعه را انجام دهیم.

عابدین زاده با بیان اینکه حفظ حریم خصوصی این کودک بسیار اهمیت دارد؛ گفت: این کودک تا چند سال دیگر امکان قانونی، شرعی، جسمی و عاطفی برای ازدواج را پیدا می‌کند و اگر این موضوع خیلی بزرگ شود، امکان یک زندگی آرام در آینده از او گرفته می‌شود.

معاون دادستان خراسان رضوی با اشاره به‌ارتباط مناسب بین اورژانس اجتماعی و دستگاه قضا در حل معضلات اجتماعی،افزود: دستگاه قضائی به‌طور جد مدافع حقوق کودکان است و نگاه ما به‌کودکان هم جنبه انسانی و اخلاقی و هم جنبه پیشگیرانه دارد.

وی با بیان اینکه این کودک از اتباع بوده و فاقد کارت هویتی است، تصریح کرد: در حال حاضر، کودک در مرکز شبه خانواده بهزیستی نگهداری می‌شود و از وضعیت مناسبی برخوردار بوده که به‌دلیل سن کم و اطلاعات ضعیف هنوز نمی‌داند چه‌اتفاقی برایش افتاده و باید ثبت‌نام این کودک در مدرسه صورت گیرد و او را توانمند کنیم تا امکان انتخاب آگاهانه در آینده برای او فراهم شود.

عابدین زاده درباره قوانین کشور در خصوص ازدواج کودکان گفت: در قانون ازدواج دختران زیر ۹ سال جرم بوده و مجازات دارد، بین ۹ تا ۱۳ سال ازدواج باید با اجازه پدر و اذن دادگاه باشد و دادگاه به‌عنوان، ولی دوم مصلحت دختر در ازدواج را تایید کند و اگر دختری را بدون اذن دادگاه عروس کنند از مصادیق کودک آزاری محسوب می‌شود و بعد از ۱۳ سال با اجازه پدر و رضایت دختر امکان ازدواج وجود دارد.