معاون سیاسی دادستان مرکز خراسان رضوی از پیگیری ویژه پرونده طلبه مشهدی خبر داد.

آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده طلبه مضروب و عضو شورای شهر مشهد به گزارش  اعتدال و امید   قاضی حسن حیدری   معاون سیاسی دادستان مرکز خراسان رضوی در خصوص آخرین وضعیت پرونده عوامل حمله به طلبه مشهدی که منجر به فوت وی شد گفت: روند پیگیری های قضایی و انتظامی این پرونده در حال انجام بوده و به صورت ویژه پیگر موضوع هستیم.

وی افزود: سرنخ های خوبی در این رابطه به دست آمده که بر این اساس اقدامات لازم در حال انجام است.

معاون سیاسی دادستان مرکز خراسان رضوی در خصوص وضعیت رسیدگی به پرونده عضو شورای اسلامی شهر مشهد که اردیبهشت امسال به اتهام مالی دستگیر شده بود گفت: رسیدگی به این پرونده ادامه دارد و موضوع مسکوت نیست.

حیدری گفت: هفته آینده اطلاعات بیشتری در خصوص این پرونده اطلاع رسانی خواهد شد.