امام جمعه مشهد گفت:برای همه ما در عرصه دربانی حضرت بقیة الله(عج) موقعیت شناسی و دشمن شناسی بسیار مهم است.

به گزارش اعتدال و امید؛ آیت الله سید احمد علم الهدی امام جمعه مشهد ،در مراسم آغاز سال تحصیلی حوزه علمیه خراسان، در مشهد گفت:  طلبه و استاد حوز باید این احساس را داشته باشد که نوکر امام زمان(عج) است و می بایست از همه ظرفیت خود در راه رضایت ایشان استفاده کند.
وی افزود: بهترین ابزار برای انجام وظیفه، موقعیت شناسی است که به جریان خدمتی و نوکری ما در خانه ارباب کمک می کند و اگر این گونه نباشیم ایشان ما را قبول نمی کنند و دست کم نمی توانیم نوکری کنیم.