همزمان با سقوط قیمت دلار، صبح امروز در معاملات غیررسمی ارز در مشهدفروشندگان دلار خانگی در خیابان امام خمینی مشهد قیمت های مختلفی را برای نرخ ارز عنوان کردند.

نرخ های مختلف در بازارارز و سرگزدانی فروشندگان دلار خانگیبه گزارش اعتدال و امید؛صبح امروز در خیابان امام خمینی مشهد فروشندگان دلار خانگی  با قیمتهای مختلفی مواجه بودند برخی که برای خرید آمده بودند از دلالان قیمت ۱۰ هزار تومان تا ۱۳ هزار تومان را می شنیدند.

یکی از فروشندگان دلار به خبرنگار ما گفت : دیشب در اینجا همه فروشنده بودند و کمتر کسی برای خرید مراجعه می کرد.

برخی قیمت واقعی ارز را صبح امروز ۱۰ هزار تومان عنوان می کردند.

شگرد تازه دلالان ارز

در این میان برخی دلال ها برای بالا نگه داشتن قیمت ارز و جلوگیری از ورود آن به کانال واقعی دست به معامله سوری در بین خود می‌زنند.

این در حالی‌ست که تعداد زیادی فروشنده ارز هم اکنون در بازار حضور دارد و خریداری برای دلار با قیمت ۱۰ تا ۱۱ هزار تومان پیدا نمی‌شود.

بر اساس برخی شنیده ها ممکن است قیمت دلار طی روزهای آتی به ۷هزار تومان هم برسد.