امام جمعه مشهد گفت:اربعین امسال متفاوت با سال‌های قبل است، چون موضوع عراق و ارتباط با آن حساسیت سیاسی پیدا کرده است.

قصد آمریکادر اربعین امسال بهم زدن ارتباط ملت ایران و عراق استبه گزارش اعتدال و امید
آیت الله سید احمد علم الهدی امام جمعه مشهد در جمع ستاد اربعین استان خراسان رضوی گفت:الان نفوذ آمریکا در برخی مسئولین عراقی به شکل رفاقت شده و سوای ارتباط سیاسی به خود گرفته است ، قصد آمریکا در رابطه ما با عراق  بر هم زدن ارتباط ملت ایران و عراق است و خصوصا برای اربعین امسال برنامه دارند.

وی افزود:کارکردن برای اربعین امسال در این شرایط با وجود توطئه آمریکایی‌ها برای ایجاد درگیری عرب و عجم و به ویژه شرایط اقتصادی خود مردم ما، بسیار حساس شده است

امام جمعه مشهد گفت: کار امسال سخت‌تر از کار هرسال شما است، فشار‌های مشکلات موجود سبب بریدن شما از کار نشود.

آیت الله علم الهدی افزود:عشق امام حسین (ع) مرز ندارد و انتهایش جان دادن برای ایشان است لذا باید آمادگی بیشتری برای این عاشقی داشته باشید

وی گفت: بخاطر مشکلات نباید از امام حسین (ع) گذشت و با وجود این مشکلات ما نیازمند بصیرت و‌مقاومت بیشتر در این مسیر هستیم