استاندار خراسان رضوی، گفت: امیدواریم منش ملی و دینی کمک کردن به هم نوع در فرهنگ جامعه جاری و مستمر باشد.

کمک به هم نوع در جامعه مستمر و جاری شودبه گزارش اعتدال و امید؛ علیرضا رشیدیان، در مراسم جشن عاطفه‌های با اشاره به اینکه کمک کردن در فرهنگ دینی و ملی ما بر اساس آموخته‌های والدین به فرزندان شکل‌گرفته است گفت: امیدواریم منش ملی و دینی کمک کردن به هم نوع در فرهنگ جامعه جاری و مستمر باشد و علاوه بر فراگیری آن، بی‌منت دوست داشتن و خدمت کردن به هم را شاهد باشیم.
وی با اشاره به نحوه کمک به نیازمندان از دوره نوجوانی خود یادکرد و گفت: در آن دوران با مشارکت مردم و محوریت مسجد، تأسیس شرکت تعاونی و توزیع مایحتاج بین عموم جامعه صورت می‌گرفت و در شرایط فعلی نیز باید روحیه کمک به هم نوع بین همه مردم وجود داشته باشد تاکسی در امور زندگی با مشکل مواجه نشود و والدین فرزندان خود را با این آموزه‌های زیبای دینی بیشتر آشنا کنند.
در این مراسم حسین شادکام، معاون هماهنگی مدیرکل آموزش‌وپرورش خراسان رضوی برگزاری جشن عاطفه‌ها را شکل‌گیری روحیه کمک و انفاق دانست و یادآور شد: سال گذشته ۸۰۰ میلیون تومان مشارکت نقدی و غیرنقدی دانش آموزان به جشن عاطفه‌ها بوده است.
در این مراسم مشارکت استاندار خراسان رضوی به جشن عاطفه‌ها سه میلیون تومان وجه نقد و برآورده کردن آرزوی هشت دانش‌آموز نیازمند بود که با انتخاب آرزو‌ها از درخت مهربانی قرار شد به آن‌ها جامعه عمل بپوشاند.
در این روز با مشارکت دانش آموزان، جشن عاطفه‌ها توسط کمیته امداد و آموزش‌وپرورش در تمام مدارس سطح استان برگزار شد و دانش آموزان کمک‌های خود را به‌صورت نقدی و غیر نقدی به جشن عاطفه‌ها اهدا کردند.