رئیس شورای شهر مشهد گفت: وضعیت شهردار مشهد تا قبل از ۲۶ آبان تعیین تکلیف می‌شود و براساس آن ما هم کاملا فرصت داریم در مورد موضوع شهردار تصمیم‌گیری کنیم.

وضعیت شهردار مشهد  تا قبل از ۲۶ آبان تعیین تکلیف می‌شود به گزارش اعتدال و امید ؛محمدرضا حیدری رئیس شورای اسلامی شهر مشهد در حاشیه جلسه علنی  شورای اسلامی شهر مشهد درباره تصمیم شورای شهر درخصوص شهردار مشهد: با بیان اینکه در ارتباط با وضعیت شهرداران کلانشهر‌ها موضوع استفساریه مجلس مطرح است؛ گفت: با توجه به‌اینکه تقی‌زاده خامسی گزینه‌ای برای مسؤولیت دولتی است و وضعیت وی تعیین تکلیف نشده، به‌همین دلیل منتظر مشخص شدن وضعیت وی هستیم.

وی  با اشاره به‌اینکه شورای شهر و شهرداری مشهد تابع قانون هستند و برای تعیین تکلیف این موضوع تا ۲۶ آبان ماه فرصت وجود دارد افزود:  قطعا وضعیت وی تا قبل از ۲۶ آبان تعیین تکلیف می‌شود و براساس آن ما هم کاملا فرصت داریم در مورد موضوع شهردار تصمیم‌گیری کنیم.

رئیس شورای شهر مشهد گفت: پس از تعیین تکلیف شورا باید به‌موضوع ورود پیدا کند، پس از آن با مشخص کردن راهبرد‌های خود اعلام می‌کند که چه مسیری دنبال می‌شود.