وزیر راه و شهرسازی دقایقی قبل نامه استعفای خود را در کانال تلگرامی اش منتشر کرد.

به گزارش اعتدال و امید، عباس آخوندی، وزیر راه  و شهرسازی دقایقی قبل نامه استعفای خود که در تاریخ ۱۰ شهریور ماه خطاب به رئیس جمهور نوشته شده است را در کانال تلگرامی اش منتشر کرد.

آخوندی در این نامه خطاب به رئیس جمهور  علت استعفای خود را اختلاف نظر در زمینه شیوه بازآفرینی شهری اعلام کرده است.