در جریان برگزاری کنگره حزب اراده ملت ایران (حاما) چهار عضو جدید به شورای مرکزی این تشکل سیاسی اصلاح‌طلب اضافه شدند.

به گزارش اعتدال و امید، چهار عضو جدید شورای مرکزی حاما به ترتیب آرا آقایان احد رسولی، شمس‌الله افرازی‌زاده، مجید خلفی و علی خلیلی پوردارستانی هستند.

حزب اراده ملت ايران

همچنین اسفندیار دهقان ناصرآبادی، ابوالفضل مشکینی، جواد زنجیرانی، علی مهری، آرش کیانی، معصومه رضایی، علی دوست‌محمدی، اصغر تقی‌لو، نبی‌الله معصومی، درویش‌پور و امان‌الله رحیمی به عنوان اعضای علی‌البدل انتخاب شدند.

سیدجمال خضری نیز به‌عنوان عضو بازرس منتخب و  فرشاد همایون و رضا احمدی صدر به عنوان اعضای علی‌البدل بازرس حزب اراده ملت ایران انتخاب شدند.