معاون هماهنگی و مدیر امور زائران استانداری خراسان رضوی گفت: اتاق فکر و شورای مشورتی زیارت با حضور اساتید و هیئت علمی پژوهشکده زیارت دانشگاه فردوسی مشهد و حوزه زیارت استانداری راه اندازی شد.

اعتدال و امید:

ایجاد اتاق فکر و شورای مشورتی زیارت در خراسان رضوی
سید جواد حسینی سرپرست معاون هماهنگی و مدیر امور زائران استانداری خراسان رضوی با اشاره به اینکه نگاه علمی به زیارت و ترویج فرهنگ زائر می‌تواند بر غنای ارائه خدمات به زائران بیفزاید، گفت: تدوین سند جامع کمی و کیفی زیارت و تهیه ۱۳ بسته عملیاتی برای این سند از اقدامات علمی و کارشناسی شده در حوزه زیارت است.

وی با بیان اینکه ایجاد پژوهشکده زیارت از جمله اقدامات پژوهشی معاونت زیارت استانداری است، افزود: شکل گیری بانک جامع اطلاعات پژوهشی و همچنین جمع آوری بالغ بر ۵۰ هزار رکورد پژوهشی از دستاورد‌های این پژوهشکده می باشد.

سرپرست معاون هماهنگی و مدیر امور زائران استانداری خراسان رضوی ادامه داد: در افق ۱۴۰۴ مشهد مقدس باید پذیرای ۴۰ میلیون زائر باشد که هشت میلیون نفر آنان مسافران و گردشگران خارجی باشند.

حسینی با تأکید بر استفاده از دانش نافع و بنیادی دانشگاه‌ها بمنظور تحقق این هدف گذاری، گفت: باید بودجه‌های پژوهشی موجود در دستگاه‌های اجرایی، در حوزه دانشگاهی اختصاص یابد.