وزیر امور خارجه کشورمان در توئیتر نوشت: پمپئو همانند پیشینیان خودخواهد آموخت ایران نه تنها به حیات خود ادامه می‌دهد بلکه بدون قربانی کردن حق حاکمیت خود، به پیشرفت ادامه خواهد داد.

به گزارش اعتدال و امید؛ محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در صفحه شخصی خود در توئیتر توشت: پمپئو همانند پیشینیان خودخواهد آموخت ایران نه تنها به حیات خود ادامه می‌دهد بلکه بدون قربانی کردن حق حاکمیت خود، به پیشرفت ادامه خواهد داد.

وزیر امور خارجه آمریکا خواهد آموخت ایران به پیشرفت خود ادامه می‌دهد