معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت:تاسیس پژوهشکده علوم پایه فرصت مناسبی برای اجرای طرح‌های تحقیقاتی مشترک و میان رشته‌ای به شمار می‌رود.

به گزارش اعتدال و امید ؛ تفقدی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به اینکه حضور اعضای هیات علمی توان‌مند در دانشگاه زمینه اجرای طرح‌های تحقیقاتی و پژوهش‌های کاربردی را در این دانشگاه فراهم نموده است، گفت:با تاسیس پژوهشکده علوم پایه فرصت مناسبی برای اجرای طرح‌های تحقیقاتی مشترک و میان رشته‌ای به شمار می‌رود.
وی  با بیان اینکه به همت اعضای هیات علمی دانشگاه در شش ماهه نخست امسال ۹۵۰ مقاله تدوین و ۶۹۲ طرح پژوهشی مصوب در این دانشگاه به اجرا در آمده است ادامه داد: در این مدت ۱۰ عنوان کتاب که به همت اعضای هیات علمی دانشگاه تالیف شده بود به چاپ رسید و ۱۱ عنوان کتاب نیز برای تایید چاپ به داوران ارسال شد.