عضو هیئت رئیسه شورای شهر مشهد گفت:تمام راه های قانونی برای فعالیت آقای خامسی بسته شده و بیشتر از این نباید معطل باشیم.

شهردار مشهد به زودی معرفی می‌شودبه گزارش اعتدال و امید ، شهناز رمارم عضو هیئت رئیسه شورای شهر مشهد با اشاره به آخرین تمهیدات صورت گرفته برای انتخاب شهردار مشهد گفت: امروز جلسه‌ای با حضور اعضای شورای شهر مشهد برگزار می‌شود؛ در واقع اعضای شورای شهر مشهد امروز دور هم جمع می‌شوند تا درباره نحوه انتخاب شهردار مشهد بحث و رایزنی کنند.

وی تصریح کرد: در این جلسه درباره مصادیق صحبتی نخواهد شد و صرفا فرآیند نحوه انتخاب شهردار مشهد را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

عضو هیئت رئیسه شورای شهر مشهد در پاسخ به مسائل اخیر مطرح شده در زمینه امکان ادامه فعالیت تقی زاده خامسی گفت: قانون حرف اول و آخر را می‌زند و این قانون به نفع هر کس می‌خواهد باشد ما تسلیم قانون هستیم؛ اما باید در نظر داشته باشیم که کمتر از یک هفته دیگر برای شروع مصوبه مجلس در زمینه قانون منع به کارگیری بازنشستگان زمان داریم و در این شرایط اگر بخواهیم تا لحظه آخر تردید و شک ایجاد کنیم و بحث بازگشت آقای خامسی را مطرح کنیم، از منافع شهر و منافع عمومی خارج شده و به منافع فردی روی آورده شده است.

رمارم افزود: اگر با اطمینان قلبی بدانیم که این چنین روزنه‌ای باز می‌شود بسیار خوب است، زیرا طبیعتا از اینکه وقت شورا را به مسئله ورود به فرآیند انتخاب و معرفی شهردار بگیریم بهتر است؛ شورا باید به امورات شهر و سیاستگذاری کلان بپردازد و طبیعی است که خواسته قلبی ما نیز این است و طبیعی است که بخواهیم به امور طبیعی شهر بپردازیم، اما قراین و شواهد و تمام مواضع رسمی مسئولان نظام مبنی بر این است که قانون منع به کارگیری بازنشستگان بدون هیچگونه استثنایی اجرایی می‌شود.

وی تصریح کرد: در این شرایط که ۹۹ درصد احتمالات بیانگر اجرایی شدن این قانون است آیا برای یک درصد عاقلانه و منطقی است که شهر مشهد که یک جایگاه ملی دارد را رها کنیم؟ نباید برای یک درصد احتمالات، شهر را رها کنیم و عاقلانه این است که برای ۹۹ درصد قطعی برنامه‌ریزی داشته باشیم و وقتی به چنین شرایطی می‌رسیم، شورای شهر مشهد است باید اعلام کند که بیشتر از این صبر نمی‌کنیم.

عضو هیئت رئیسه شورای شهر مشهد با اشاره به اینکه تاکنون صبر کرده بودیم، اما تمام مسیر‌های قانونی برای ادامه فعالیت آقای خامسی بسته شده و بیشتر از این نباید معطل باشیم گفت: ما قدرت تعامل و رایزنی‌مان بیشتر از شورای شهر تهران نیست، زیرا آن‌ها در پایتخت هستند و به امکانات ملی وصل هستند و در مجلس نیز دارای نفوذ بیشتری هستند؛ وقتی برای شهردار تهران نتواسنتند کاری کنند برای شهردار مشهد نیز نمی‌شود کاری کرد.