مراسم بزرگداشت اولین شهید امر به معروف و نهی از منکر در خراسان رضوی برگزار می شود.به گزارش اعتدال و امید،مراسم هفدهمین سالگرد شهید مهندس فرخ رضا فقیهی فرد فردا پنجشنبه از ساعت ۱۴:۳۰ در گلزار شهدای خواجه ربیع با حضور مسئولین محلی و استانی

،خانواده های شهدا و مردم شریف مشهد برگزار می شود.