رئیس شورای شهر مشهد گفت: شرایط ما برای انتخاب شهردار، پارادوکسیکال بود.

به گزارش اعتدال و امید، محمدرضا حیدری در آغاز چهل‌ودومین جلسه علنی پنجمین دوره شورای اسلامی شهر مشهد که امروز در تالارشهر برگزار شد، اظهار کرد: روز گذشته روز بسیار سختی برای شورا بود. ما در یک شرایط پاردوکسیکال بودیم؛ از یک طرف باید قانون را اجرا می کریم و از یک طرف از دست دادن یک مدیر توانا سخت بود.
وی افزود: ما چاره ای نداشتیم و تا آخرین فرصت زمان دادیم . اما بر اساس دستورالعمل وزیر کشور ما ملزم بودیم این مسیر را طی کنیم هرچند فرآیند را از هفته قبل آغاز کردیم تا برای چنین روزی شهر معطل نماند.
حیدری با بیان اینکه من از زحمات آقای تقی زاده تشکر می‌کنم، افزود: حتما ما از ایشان تقدیر خواهیم کرد؛ این تقدیر برای همه مردم و بدنه شهرداری و ما به عنوان اعضای شورای شهر که ایشان منتخب ما بودند بسیار مهم است. در دوره ۱۴ ماهه با حفظ شان و شورا  با شهرداری همکاری کردیم و این موفقیت حاصل شد.
رئیس شورای شهر مشهد ادامه داد: در مجموع شورا با شناختی که از مدیریت شهری دارد و برای اینکه قانون دچار کوچکترین خللی نشود به سمت انتخابی از درون شهرداری در یک فرآیند کاملا قانونی دنبال کردیم و روز گذشته سرپرست را مشخص کردیم. امیدواریم این انتخاب با همکاری همه دستگاه های تاثیر گذار در این شهر با قوت ادامه پیدا کند و ما بتوانیم برنامه ها را دنبال کنیم.
وی اضافه کرد: برای تقی زاده آرزوی توفیق داریم. ایشان قطعا در هرجا باشند در کنار مشهد خواهند بود و ایشان هر جا باشند ما انتظار داریم کمک کنند و در مسیر ارائه خدمت به نظام .جمهوری اسلامی موفق باشند
رئیس شورای شهر مشهد گفت: جا دارد از دو نفر از معاونان شهرداری آقای برکچی و نخعی یاد کنیم؛ به با توجه به قانون منع به کارگیری ایشان خداحافظی کردند.