رئیس‌جمهور آمریکا به انتقاد برنامه شبکه سی بی اس از وی درباره سیاست جدا کردن کودکان مهاجران از والدینشان واکنش نشان داد.

ترامپ: جدا کردن کودکان مهاجران از والدینشان کار من نیست، اوباما این کار را شروع کردبه گزارش اعتدال و امید، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در پیامی توییتری به شدت از برنامه شصت دقیقه شبکه سی بی اس انتقاد کرد و نوشت: “برنامه شصت دقیقه شبکه سی بی اس آمریکا برنامه‌ای دروغین درباره جداکردن کودکان مهاجران غیرقانونی از والدینشان پخش کرد. این درحالی است که آنها می دانند ما در دروان اوباما نیز با این مسئله روبرو بودیم. در واقع تصویر کودکان در زندان توسط یک رسانه خبر جعلی دیگر برای بد و ظالم نشان دادن ما مورد استفاده قرار گرفت. این درحالی است که این مسئله مربوط به سال ۲۰۱۴ در دوران اوباما است. این اوباما بود که کودکان را از والدینشان جدا کرد و این مسئله در دوره بوش و دیگران نیز روی داد زیرا سیاست و قانون این بوده است.”

وی در ادامه پیام توئیتری خود تاکید کرد: “من تلاش کردم که والدین و کودکان را در کنار هم نگه دارم، اما مسئله این است که زمانی که این کار را می‌کنیم شمار گسترده ای از افراد دیگر به مرزها هجوم می‌آورند. بنابراین اقدام اوباما در جداکردن کودکان از والدین درست بود اما زمانی که ترامپ این کار را می‌کند این اقدام درست نیست. شصت دقیقه جعلی!”

گفتنی است در پی اجرای سیاست‎های ضد مهاجرتی رئیس‌جمهور آمریکا تاکنون کودکان بسیاری از والدین خود جدا شده و در اقامتگاه‌هایی با وضعیت نامناسب زندگی می‌کنند. این اقدام ترامپ انتقاد نهادهای حقوق‌بشری و بسیاری از افراد را برانگیخته است.