بر اساس جدیدترین اخبار و بر اساس شنیده ها گزینه های جدی استانداری خراسان رضوی مشخص شدند.به گزارش اعتدال و امید این گزینه ها به شرح زیر می باشند:

۱-دکتر رضا شیران خراسانی نماینده فعلی مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی

۲-دکتر رزم حسینی استاندار سابق کرمان در دولت یازدهم

۳-آقای مهندس قربان میرزایی سرپرست فعلی استانداری خراسان رضوی

۴-دکتر سید محسن صادقی معاون اسبق سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی و معاون بازرسی رییس جمهور در دولت دوازدهم

 

جدیدترین اخبار متعاقبا در همین پایگاه خبری منتشر خواهد شد