جلسه فوق‌العاده هیات وزیران  با موضوع بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور تشکیل شد.

لایحه بودجه سال 1398 کل کشور در هیات دولت تصویب شدبه گزارش اعتدال و امید، جلسه فوق‌العاده هیات وزیران  با موضوع بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور تشکیل شد.

در این جلسات، تبصره‌های پیشنهادی ارقام کلان و ویژگی‌های بودجه مورد بحث و تبادل نظر اعضا قرار گرفت و لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به تصویب رسید.