در جلسه امروز صبح هیئت دولت، استانداران جدید البرز، تهران و سمنان انتخاب شدند.

انتخاب استانداران جدید البرز، تهران و سمنانبه گزارش اعتدال و امید، در جلسه امروز صبح هیئت دولت که به ریاست روحانی رییس جمهوری برگزار شد، آقایان عزیزالله شهبازی، انوشیروان محسنی بندپی و علیرضا آشناگر به ترتیب به عنوان استانداران استان‌های البرز، تهران و سمنان، از هیئت وزیران رأی اعتماد گرفتند.