شهردار مشهد گفت:معاونت مالی و پشتیبانی در هر سازمان نقش محوری دارد مهمترین موضوع در هر سازمان درآمد هزینه است.

به گزارش اعتدال و امید، محمدرضا کلایی شهردار مشهد صبح امروز در مراسم معارفه معاون مالی پشتیبانی شهرداری مشهد گفت: معاونت مالی و پشتیبانی در هر سازمان نقش محوری دارد، زیرا مهمترین موضوع در هر سازمان به‌ویژه شهرداری مشهد بحث درآمد هزینه است، خواجه نائینی نشان داده که با درآمد هزینه آشناست.
نباید از ایجاد منابع درآمد‌های پایدار غافل شویم/سالم‌سازی فضای مالی و اقتصادی شهرداری مشهد در اولویت قرار دارد‌
وی تصریح کرد: برای تحقق شعار‌هایی که شورای شهر امید در زمان انتخابات داده است و رسیدن به اهداف مد نظر باید چند نکته مهم را از جمله پرداخت بدهی سنگینی که در کنار دستاورد‌هایی از دوره گذشته باقی مانده است مورد توجه قرار گیرد.

شهردار مشهد گفت: در حالی که برای پرداخت بدهی‌ها نیاز به نقدینگی داریم، اما نباید از ایجاد منابع درآمد‌های پایدار غافل شویم.

کلایی افزود: نکته دیگری که بر آن بسیار تاکید داریم بحث خزانه‌داری کل است که باید از طریق آن بی‌نظمی‌های مالی ساماندهی شود که انتظار داریم ظرف شش ماه آینده از طریق خزانه کل به ساماندهی مورد نظر دست یابیم.

وی تصریح کرد: نکته‌ای دیگر که به مردم وعده داده شده، سالم‌سازی فضای شهرداری، فضای مالی و اقتصادی از طریق سازوکار‌های شفاف است که امیدواریم در تحقق آن موفق شویم.