وزیر رفاه از گشایش در پرداخت بدهی تامین اجتماعی به مراکز درمانی و بهداشتی و تامین مستمری مستمری بگیران با در نظرگرفتن تمهیداتی خبر داد.

اعتدال و امید:

محمد شریعتمداری در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به روند پرداخت بدهی تامین اجتماعی به مراکز بهداشتی و درمانی اظهار کرد: با توجه به بکار گیری ابزار تشویقی برای پرداخت بدهی‌ اشخاص حقوقی و حقیقی به سازمان تامین اجتماعی این ماه و ماه قبل شاهد رشد درآمدهای سازمان تامین اجتماعی نسبت به مدت مشابه سال قبل هستیم.

شریعتمداری

وی افزود: با تمهیداتی که اندیشیده‌ایم علاوه بر تامین مستمری مستمری بگیران، انشاالله در پرداخت بدهی به مراکز درمانی و بهداشتی نیز گشایش حاصل خواهد شد.