وزیر امور خارجه با شرکت در چالش «ده سال قبل»، نوشت:هنوز همان یاوه گویی امریکا ادامه دارد.

به گزارش اعتدال و امید

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه با انتشار تصویری در صفحه شخصی خود در توئیتر، با طعنه به یاوه گویی های آمریکا و اسرائیل برای حمله به ایران در سال ۲۰۰۹ و ۲۰۱۹ اشاره کرد و نوشت: «همان یاوه‌گویی. همان قلدری. همان توهم»

ظریف هم در چالش «ده سال قبل» شرکت کرد