رییس جمهور آمریکا با ارسال پیامی در صفحه توئیتر خود، از عملکرد رئیس مجلس نمایندگان آمریکا انتقاد کرد.

به گزارش اعتدال و امید، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا با ارسال پیامی در صفحه توئیتر خود، از عملکرد نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا انتقاد کرد.

ترامپ در توییتر خود نوشت:«چرا زمانیکه هشتصد هزار انسان فوق العاده حقوق نمی گیرند، نانسی پلوسی باید به همراه سایر دیپلمات ها، کشور را برای گردش هفت روزه ترک کند. همچنین آیا ممکن است کسی به پلوسی و حامیان مالی بزرگ او در “واین کانتری” توضیح دهد افرادی که در مزارع کار می کنند، به سهولت امکان ورود ‌به آمریکا از طریق مرزها را خواهند داشت.»

ترامپ همچنین در توئیت دیگری با تأیید انتقاد «جیم اینهاف» سناتور آمریکایی از عملکرد دموکرات های آمریکا نوشت:«این دموکرات ها هستند که همه چیز را بسته نگه داشته اند.» رئیس جمهور آمریکا در توئیت دیگری نوشت:«کاروان بزرگ دیگری (از مهاجران غیرقانونی) به سمت ما می آید. متوقف کردن آنها بدون دیوار (مرزی) بسیار دشوار خواهد بود.»