معاون سابق سیاسی، اجتماعی و امنیتی استانداری خراسان رضوی گفت: اگر برخی حاشیه‌سازی نکرده و کمک کنند، استاندار می‌تواند عملکرد خوبی داشته باشد.

اعتدال و امید:
محمدرحیم نوروزیان در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه استاندار خراسان رضوی نیروی با تجربه و خوبی است، اظهار کرد: ایشان فردی هستند که می‌توانند اقدامات خوبی در استان انجام دهند، به شرط اینکه به او کمک کنیم، هیچ فردی به تنهایی نمی‌تواند کار کند.
نوروزیان بیان کرد: اگر برخی حاشیه‌سازی نکرده و کمک کنند، استاندار می‌تواند عملکرد خوبی داشته باشد، امیدواریم این اتفاق رخ دهد و هر فردی نخواهد شرایط را به سمت خود بکشاند.
معاون سابق سیاسی، اجتماعی و امنیتی استانداری خراسان رضوی گفت: این بسیار مهم است که نمایندگان مجلس در عزل و نصب‌ها و انتصابات دخالت نکنند. اگر استاندار بخواهد با آن‌ها مشورتی کند، این کار را انجام می‌دهد اما برخی نمایندگان اصرار دارند که فرد موردنظر خود را حتما سر پستی در استان بگذارند.
وی ادامه داد: آقای رزم‌حسینی طرح مثلث توسعه اقتصادی را مطرح کردند که حرف درستی است. اگر به ایشان کمک کنند، تجربیات خوبی دارند که می‌توانند آن را در خراسان رضوی اجرایی کنند.