رئیس شورای شهر مشهد گفت:به دستور وزیر راه و شهرسازی ارتش ملزم شده است که بلوار نماز مشهد را بازگشایی کند.

ارتش ملزم به بازگشایی بلوار نماز مشهد شده است به گزارش اعتدال و امید، محمد رضا حیدری رئیس شورای اسلامی مشهد در پنجاه و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهرمشهد گفت:️ تصویب لایحه اصلاح و متمم بودجه سال ۱۳۹۷ سازمان حمل و نقل بار درون شهری و حومه یکی از مصوبات این جلسه بود که بر مبنای این لایحه افزایش ده درصدی آن و تبدیل رقم بودجه به بیش از ۵۸ میلیارد و ۸۵۸ میلیون ریال تایید شد.

وی تصریح کرد: از دیگر مصوبات این جلسه تصویب لایحه اصلاح و متمم بودجه سال ۱۳۹۷ شرکت بهره‌برداری قطار شهری بود که ️براساس متمم ارائه شده به شورای شهر مشهد، بودجه سال ۹۷ شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد به میزان ۷ درصد افزایش یافته و به رقم ۹۲۳ میلیارد و ۳۷۳ میلیون ریال رسید.

رئیس شورای شهر مشهد گفت: علاوه بر ۲ لایحه بالا ۵ لایحه اصلاح و متمم بودجه دیگر هم به تصویب شورای اسلامی شهر مشهد رسید.