ریحانه شریعتی به عنوان اولین بخشدار زن در خراسان رضوی منصوب گردید.به گزارش اعتدال و امید، علیرضا رزم‌حسینی، استاندار خراسان رضوی با صدور حکمی ریحانه شریعتی را به عنوان بخشدار مرکزی شهرستان خلیل آباد منصوب کرد.

ریحانه شریعتی دو دوره عضویت در شورای اسلامی شهر بردسکن و همچنین سمت کارشناس فرمانداری کاشمر را در کارنامه کاری خود دارد.