شهردار مشهد گفت:به منظور مناسب سازی شهر برای شهروندان دارای معلولیت مبلغ ۳۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.

اختصاص 30 میلیارد تومان اعتبارجهت مناسب‌ سازی شهر برای شهروندان دارای معلولیت در سال 98/ مناسب‌سازی شهر برای شهروندان دارای معلولیت یک اصل اساسی استبه گزارش اعتدال و امید ، محمدرضا کلائی شهردار مشهد در نشست هم اندیشی با جامعه شهروندان دارای معلولیت مشهد با اشاره به ضرورت مناسب سازی معابر و اماکن عمومی شهربرای حضور جامعه شهروندان دارای معلولیت گفت: در بحث شهروندان دارای معلولیت نسبت به خیلی از موضوعات اشراف کامل نداریم و نیازمند اعلام ضروریات و نیاز‌ها از سوی جامعه شهروندان دارای معلولیت هستیم لذا تشکیل شورای مشورتی این افراد را پیگیری می‌کنیم.

وی تصریح کرد: در این راستا اپ شهروندی توسط معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی در حال ایجاد است تا از طریق آن شهروندان دارای معلولیت محل‌هایی را که نیاز به مناسب سازی دارد به شهرداری معرفی کنند.

شهردار مشهد گفت: بسیار خوب است که شهر مشهد به عنوان برند شهر مناسب سازی شده برای این افراد مطرح شود، اما بهتر آن است که خود این افراد باعث برندسازی برای این موضوع شوند که دعوت برای حضور جامعه شهروندان دارای معلولیت در این نشست هم اندیشی در دست یابی به همین برند است.

کلائی افزود: فرایند تبدیل به یک شهر مناسب برای شهروندان دارای معلولیت از اهمیت بالایی برای مدیریت شهری برخوردار است و معتقد هستم برای دستیابی به یک شهر مناسب سازی شده نمایندگان سمن‌ها و جامعه شهروندان دارای معلولیت باید پای کار بیایند.

وی تصریح کرد: قطعا اگر خود افراد و سمن‌های حوزه شهروندان دارای معلولیت در این خصوص کمک کرده و مشکلات خود را اعلام کنند قدم‌های بسیار مناسبی در این حوزه برداشته خواهد شد.

شهردار مشهد با اشاره به اینکه مناسب‌سازی شهر برای شهروندان دارای معلولیت یک اصل اساسی است گفت: ما در بحث مناسب سازی جدی هستیم، اما خود شهروندان دارای معلولیت باید مطالبه گر بوده و خود مشارکت داشته باشند تا روند کار‌ها سرعت بگیرد. معتقدم برای مشارکت بیشتر شهروندان دارای معلولیت باید شورای مشورتی با حضور نمایندگان و سمن‌های حوزه جامعه شهروندان دارای معلولیت ایجاد و مشاور شهردار دبیر آن باشد.

کلائی افزود: در بودجه سال آینده ۶۰ میلیارد تومان اعتبار برای دو موضوع مناطق کم برخوردار و شهروندان دارای معلولیت در نظر گرفته شده است که ۳۰ میلیارد تومان برای مشکلاتی مانند لکه‌گیری آسفالت، تعمیر جدول در مناطق کم برخوردار و ۳۰ میلیاردنیز برای مشکلاتی که این افراد از طریق اپ برای محل‌هایی که نیاز به مناسب‌سازی دارند اعلام می‌کنند در نظر گرفته شده است.

وی در خصوص حمایت شهرداری مشهد از تیم‌های ورزشی شهروندان دارای معلولیت تصریح کرد: آمادگی داریم که برای سال ۹۸ برنامه‌ای جهت حمایت از تیم‌های ورزشی شهروندان دارای معلولیت بدون آن که شهرداری متولی آن باشد ارائه دهید تا بخشی از بودجه ورزشی شهرداری مشهد به این امر اختصاص داده شود.