وزیر کشور از مردم خواست که اگر انتقاد و یا توصیه‌هایی برای کمک به شورای اجتماعی در زمینه نشاط اجتماعی دارند، آنها را به دبیرخانه شورای اجتماعی ارایه کنند.

به گزارش اعتدال و امید ، عبدالرضا رحمانی فضلی  در حاشیه صد و چهاردهمین جلسه شورای اجتماعی کشور که صبح امروز با موضوع «نشاط اجتماعی» در محل وزارت کشور برگزار شد، با حضور در جمع خبرنگاران اظهار کرد: موضوع نشاط اجتماعی در دستورهای دائمی شورای اجتماعی است که هم برای آسیب‌های اجتماعی بعد پیشگیرانه دارد و هم بعد درمان. جامعه نیز به این موضوع نیاز دارد.

رحمانی فضلی وزیر کشور

وی ادامه داد: مباحث کارشناسی بسیار زیادی در کمیته ها مطرح شد. از مباحث نظری و فلسفه بحث نشاط که نشاط موضوعی است که به درون انسان ها باز می گردد و موجب ثبات آرامش و رضایتمندی شده تا جلوه های بیرونی آن که شادی است. در این جلسه پیشنهاداتی برای برنامه‌های کوتاه مدت ارایه شد که با اجرای آنها توسط دستگاه‌های اجرایی به عنوان زمینه ساز و بستر ساز مشارکت واقعی مردم ، می‌توانیم فضای نشاط را در جامعه افزایش دهیم.

به گفته وزیر کشور، نمایندگان دستگاه‌های مختلف در جلسه اظهار نظر کردند و مقرر شد به جز این برنامه ، همه دستگاه های اجرایی برنامه های درون دستگاهی  و برون دستگاهی خود را ارائه دهند و در شورای اجتماعی مطرح شود.

رحمانی فضلی همچنین اظهار کرد: کارگروهی به عنوان کارگروه نشاط اجتماعی به صورت دائم این موضوعات را پیگیری و گزارش ها را جمع آوری می‌کند.

وی در پایان گفت: از مردم می‌خواهیم اگر انتقاد و یا توصیه‌هایی برای کمک به شورای اجتماعی در زمینه نشاط اجتماعی دارند، آنها را به دبیرخانه شورای اجتماعی ارایه کنند،  در خدمت آنها هستیم که از این نظرات استفاده کنیم