معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی منصوب شد.

به گزارش اعتدال و امید، طی حکمی از سوی وزیر کشور علی رسولیان به عنوان معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی منصوب شد و پیش از او قربان میرزایی این مسوولیت را بر عهده داشته است.
رسولیان پیش از این مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی بوده است