استاندار خراسان رضوی گفت: برنامه ریزی‌ها در زمینه ارتقا فرهنگ سلامت باید عملیاتی و کار بردی باشد تا آثار و نتایج آن قابل ارزیابی باشد.

برنامه ریزی‌ها برای ارتقای فرهنگ سلامت باید عملیاتی باشد / یک مصوبه‌ی اجرایی بهتر از چند مصوبه غیر کاربردی استبه گزارش اعتدال و امید، علیرضا رزم حسینی استاندار خراسان رضوی در یکصد و بیست و چهارمین جلسه شورای فرهنگ عمومی استان که در دفتر نماینده ولی فقیه و امام جمعه مشهد برگزار شد، گفت: پیشنهاد می‌کنم که یک یا دو برنامه عمل گرایانه در جلسه شورای فرهنگ عمومی به تصویب برسد که تاثیر آن در جامعه مشخص باشد.
وی افزود: به نظر بنده یک مصوبه عملیاتی و اجرایی بهتر از چند مصوبه غیرکاربری است که هیچ نتیجه‌ای در جامعه نخواهد داشت لذا به نظر می‌رسد که سند ارتقای فرهنگ سلامت باید کاربردی شده و در آن نقش هر یک از دستگاه‌های اجرایی مشخص شود.
استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه همه نهاد‌ها باید در راستای ارتقای فرهنگ سلامت تلاش کنند، اظهار کرد: با توجه به اینکه دستگاه‌های اجرایی وظایف مختلفی دارند، باید تکالیف هر مجموعه در این زمینه به صورت مشخص تعریف و ابلاغ شود تا بتوان از دانشگاه علوم پزشکی مشهد در بازه‌های زمانی سه ماهه گزارش عملکرد دریافت کرد.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی و امام جمعه مشهد هم در ادامه این جلسه با تایید اظهارات استاندار گفت: موضوع ارتقای فرهنگ سلامت باید به صورت عملیاتی دنبال شود در غیر این صورت صرفا توصیه و سفارش نتیجه‌ای نخواهد داشت.
آیت الله سید احمد علم الهدی با بیان اینکه سند ارتقای فرهنگ سلامت شامل دو بخش اجتماعی‌معنوی و درمانی است، علت انتخاب دانشگاه علوم پزشکی به عنوان متولی این برنامه، رویکرد درمانی این نهاد است بنابراین پیشنهاد می‌کنم که مسئولیت بخش اجتماعی و معنوی سند ارتقای فرهنگ سلامت برعهده متخصصان این حوزه قرار گیرد.